คีโตกินเกลืออะไรดี เกลือหิมาลัย เกลือสินเธาว์ เกลือแกง เกลือทะเล ดอกเกลือ?

กระแสคีโตต้องกินเกลือชมพูหรือเกลือหิมาลัยเพราะมีแร่ธาตุมากมายกว่าเกลือแกงธรรมดา เกลือหิมาลัยราคาก็แพ๊งแพง กินเกลือสินเธาว์ เกลือแกง เกลือทะเล ดอกเกลือแทนได้ไหม๊ มาหาคำตอบก

aOOn

30 สิงหาคม 2021

aOOn

28 กุมภาพันธ์ 2021

เริ่มต้นกินคีโตยังไง

ปัจจุบันมีเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคีโตเจนนิคไดเอตเย […]

aOOn

23 สิงหาคม 2020