เมื่อชีวิตเดินทางมาครึ่งค่อนทาง ความคิดก็เริ่มตกผลึก
บล็อคนี้ไม่มีอะไรมากแค่บันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้กันหลงลืม
และเผื่อว่าบางสิ่งจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ บ้างก็เท่านั้นเอง

สุขกาย สุขใจ