น้ำหนักไข่เบอร์ 0-5

women making dough on chopping board on table
Photo by Katerina Holmes on Pexels.com

เวลาทำขนมสูตรต่างๆ มักจะไม่ได้บอกน้ำหนักไข่ ทำให้ไม่รู้ปริมาณที่แน่นอน และอย่างเช่นบอกว่าใช้ large egg ป้าก็จะประมาณว่าเค้าน่าจะใช้ไข่เบอร์ 0 แต่ที่บ้านนี่ซื้อไข่ขนาดไม่แน่นอน เวลาจะทำขนมคีโตเลยต้องกะเอา ทีนี้เอาชัวว์ๆ ทำตารางคำนวณเลยดีกว่า

น้ำหนักไข่เบอร์ 0-5 รวมเปลือก

  • ไข่เบอร์ 0 น้ำหนัก 70 กรัมขึ้นไป
  • ไข่เบอร์ 1 น้ำหนัก 65-69 กรัม
  • ไข่เบอร์ 2 น้ำหนัก 60-64 กรัม
  • ไข่เบอร์ 3 น้ำหนัก 55-59 กรัม
  • ไข่เบอร์ 4 น้ำหนัก 50-54 กรัม
  • ไข่เบอร์ 5 น้ำหนัก 45-49 กรัม

ภาพโดย Clker-Free-Vector-Images จาก Pixabay