บริหารก้น&ขา

เก็มาจาก Workout Motivation เช่นเดิมไม่ได้ร่วมภาระกิจกะเค้าเพราะยังเบิร์นออกไม่หมดเลย หนทางอีกยาวไกลขอเก็บข้อมูลไว้ก่อน

ท่าเล่นขา & ก้น ทำ 5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 1 Squat
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าที่ 2 Side Lunge
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าที่ 3 Single Leg Straight Leg Deadlift
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าที่ 4 Bridge
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าที่ 5 Bulgarian Split Squat
5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง/เซ็ท

ท่าที่ 6 Toe Touch
5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 7 Leg Raises
5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง