ท่าบริหารหน้าอก & ไทรเซ็ปส์ & ไหล่

เครดิต : Workout Motivation
ท่าเล่นอก & ไทรเซ็ปส์ & ไหล่ 5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง
ท่าที่ 1 Dumbbell Pullovers
ท่าที่ 2 Dumbbell Bench Press
ท่าที่ 3 Triceps Kickback
ท่าที่4 Triceps Bench Dips
ท่าที่ 5 Triceps Dumbbell Extensions
ท่าที่ 6 Dumbbell Front Raise
https://www.youtube.com/watch?v=-t7fuZ0KhDA

ท่าที่ 7 Dumbbell Side Lateral Raise
https://www.youtube.com/watch?v=3VcKaXpzqRo

ท่าที่ 1 Dumbbell Pullovers

ท่าที่ 2 Dumbbell Bench Press

ท่าที่ 3 Triceps Kickback

ท่าที่4 Triceps Bench Dips

ท่าที่ 5 Triceps Dumbbell Extensions

ท่าที่ 7 Dumbbell Side Lateral Raise