ท่าบริหารหน้าท้อง

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง
ท่าที่ 1 Crunch
ท่าที่ 2 Cross Crunches
ท่าที่ 3 Leg Raises
ท่าที่ 4 Oblique Floor Crunch
ท่าที่ 5 Flutter Kicks
ท่าที่ 6 Plank 60 วินาที

ท่าที่ 1 Crunch

ท่าที่ 2 Cross Crunches

ท่าที่ 3 Leg Raises

ท่าที่ 4 Oblique Floor Crunch

ท่าที่ 5 Flutter Kicks

ท่าที่ 6 Plank 60 วินาที