ท่าบริหารต้นแขน

ตารางภารกิจบริหารต้นแขนงามของคุณปุ้ย Workout Motivation
ท่าต่างๆ คุณปุ้ยแยกเป็น Bicep ต้นแขนด้านหน้า, Triceps ต้นแขนด้านหลังไว้ให้ เลขข้างหน้าคือจำนวนครั้งที่ต้องทำ และได้อธิบายไว้ตามนี้ค่ะ

Pavika Chaiprasertsud

Pavika Chaiprasertsud

27 ก.พ. 2014
1 2