ท่าบริหารหน้าท้อง

ท่าเล่นหน้าท้อง 5-6 เซ็ต จำนวน 20-25 ครั้ง

ท่าที่ 1 Crunch
https://www.youtube.com/watch?v=Xyd_fa5zoEU

ท่าที่ 2 Cross Crunches
https://www.youtube.com/watch?v=ogBk-xUY7SQ

ท่าที่ 3 Leg Raises
https://www.youtube.com/watch?v=JB2oyawG9KI

ท่าที่ 4 Oblique Floor Crunch
https://www.youtube.com/watch?v=QxaKQG-gmPY

ท่าที่ 5 Flutter Kicks
https://www.youtube.com/watch?v=ANVdMDaYRts

ท่าที่ 6 Plank 60 วินาที
https://www.youtube.com/watch?v=pSHjTRCQxIw

Copyright © 2017. All rights reserved.

เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุง ยกเลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์