ท่าบริหารหน้าอก & ไทรเซ็ปส์ & ไหล่

เครดิต : Workout Motivation

ท่าเล่นอก & ไทรเซ็ปส์ & ไหล่ 5-6 เซ็ต จำนวน 12-15 ครั้ง

ท่าที่ 1 Dumbbell Pullovers
https://www.youtube.com/watch?v=6_3TJ_x-kzg

ท่าที่ 2 Dumbbell Bench Press
https://www.youtube.com/watch?v=622ku8i0M14

ท่าที่ 3 Triceps Kickback
https://www.youtube.com/watch?v=ZO81bExngMI

ท่าที่4 Triceps Bench Dips
https://www.youtube.com/watch?v=0326dy_-CzM

ท่าที่ 5 Triceps Dumbbell Extensions
https://www.youtube.com/watch?v=nRiJVZDpdL0

ท่าที่ 6 Dumbbell Front Raise
https://www.youtube.com/watch?v=-t7fuZ0KhDA

ท่าที่ 7 Dumbbell Side Lateral Raise
https://www.youtube.com/watch?v=3VcKaXpzqRo

Copyright © 2017. All rights reserved.

เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุง ยกเลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์